Image Alt
  >  Polityka prywatności

Privacy Policy

Best4baby makes sure your personal data are safe

Best4baby jako sprzedawca internetowy przywiązuje dużą wagę do danych i prywatności klientów.
Żadne z Twoich danych nie będą przekazywane, sprzedawane ani wykorzystywane do celów osób trzecich.
Best4baby wykorzysta te informacje wyłącznie do własnego użytku profesjonalnego i klienta
identyfikacja.
Wszystkie dane zebrane przez Best4Baby mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych i do
pomóc klientowi w dostosowaniu rozwiązań do jego biznesu. Best4baby ściśle podąża za nową UE
Zasady RODO dotyczące danych klientów w celu wyegzekwowania zaufania klientów i ochrony danych osobowych
Informacja.

Data protection principles

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z sześcioma zasadami ochrony danych:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście
 • Zbierane tylko w określonych, prawnie uzasadnionych celach
 • Adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co konieczne
 • Musi być dokładny i aktualizowany
 • Przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne
 • Zapewnij odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność.

Privacy rights of individuals

Prawa jednostek są wzmacniane i rozszerzane w wielu ważnych obszarach:

 • Prawo dostępu do danych osobowych poprzez wnioski o dostęp podmiotów.
 • Prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych.
 • Prawo w niektórych przypadkach do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych od jednego usługodawcy do drugiego (przenoszenie danych).